privacyverklaring

Privacybeleid
Sprookjesjurken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen houden die de privacywetgeving stelt:
Wij vermelden door de privacyverklaring met welke doeleinden wij welke persoonsgegevens verwerken.
De door ons verzamelde persoonsgegevens beperken zich tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
Wij zullen u om eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wat zijn de verplicht op te geven klantgegevens en welke klantgegevens gebruikt Sprookjesjurken?
De volgende persoonsgegevens worden aan de klant gevraagd bij het bestelproces:
dhr of mevr (standaard staat dhr ingevuld)
voornaam (optioneel, niet verplicht)
achternaam
bedrijf (optioneel, niet verplicht)
straat, huisnummer en plaats
telefoonnummer
emailadres
Wij gebruiken ingevulde gegevens enkel om de bestelling uit te kunnen voeren, te kunnen verzenden en de klant van het verloop op de hoogte te houden.
Naam- en adresgegevens worden gebruikt om de verzending te kunnen realiseren en komen op het verzendetiket.
Het telefoonnummer wordt eventueel gebruikt om de klant tijdens het verloop van de bestelling op de hoogte te kunnen houden van veranderingen aan de bestelling of vragen over de bestelling.
Bij een spoedlevering of speciale verzenddienst zal het telefoonnummer van de klant op het verzendetiket worden geprint om (enkele indien noodzakelijk) de klant te kunnen bereiken bij problemen omtrent de bezorging.
Het emailadres wordt gebruikt om de klant op de hoogte te houden van de bestelling en verzending.

Inzage en wijziging
De klant mag de door Sprookjesjurken verzamelde persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of wijzigen. Wilt u (de klant) een wijzigingsverzoek indienen (persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen), dan kunt u dit per mail of telefoon aan ons doorgeven. Wij zullen dit dan binnen 3 werkdagen aanpassen. Wilt u de verzamelde persoonsgegevens inzien, dan kunt u dit per mail of telefoon aan ons doorgeven. Wij zullen u dan binnen 3 werkdagen de gegevens verstrekken.

Zijn er naast Sprookjesjurken nog andere ontvangers van uw persoonsgegevens?
Wij geven voor de verzending benodigde klantgegevens door aan de vervoerder, deze gegevens worden geprint op het verzendetiket.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Ook zullen wij uw gegevens niet doorverkopen.

Worden mijn gegevens later nog ergens anders voor gebruikt?
Nee.
Sprookjesjurken heeft geen mailinglijst/nieuwsbrief, dus daar worden uw gegevens niet voor gebruikt.
Mocht Sprookjesjurken in de toekomst wel gebruik gaan maken van een mailinglijst/nieuwsbrief, dan zullen wij daar apart om toestemming voor vragen.
Uw gegevens worden dus niet achteraf alsnog gebruikt voor dit soort doeleinden.

Overige informatie die u ons verstrekt
Wanneer u ons belt, of een email naar ons stuurt wordt uw emailadres of eventueel uw telefoonnummer gebruikt om te kunnen reageren op uw bericht. Emails worden 6 maanden bewaard om u in een later stadium eventueel nog van dienst te kunnen zijn als de inhoud van uw email daarom vraagt of om uw vraag te verwerken of uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Beveiliging van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden ingevoerd tijdens het bestelproces.
De persoonsgegevens worden door Sprookjesjurken in een beveiligde omgeving opgeslagen zodat verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik zover als dit mogelijk is, wordt tegengegaan.

Cookies
Op onze website wordt minimaal gebruik gemaakt van cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Bij uw bezoek aan Sprookjesjurken wordt alleen gebruik gemaakt van een korte php sessie (cookie) als u het bestelformulier invult, deze cookie onthoudt tijdelijk de invoer van het bestelformulier, deze wordt na het verlaten van de pagina weer verwijderd.
U geeft, als u onze website wilt bezoeken, eenmalig expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies.